× جستجو در مادیران ...

بانكی
 
9 پین
چاپگر های سوزنی 9 پین اپسون مناسب برای کارهای فوق سنگین هستند.
 
24 پین
چاپگرهای سوزنی 24 پین اپسون و سیکو دارای سرعت های بالایی در چاپ حروف هستند.