آموزشی
پروژكتورهای آموزشی جهت استفاده در محیطهای آموزشی و ارائه مطالب آموزشی مناسب هستند. پروژكتورهای آموزشی اپتما را از مادیران تهیه فرمایید
 
اداری
پروژكتورهای اداری جهت استفاده در دفاتر كاری و جلسات اداری مناسب هستند. اپتما سازنده بهترین و پركاربرد ترین پروژكتورهای اداری می باشد. این ویدئو پروژكتورها را از مادیران بخواهید.
 
نمایش تصاویر بزرگ از فاصله كوتاه
این نوع پروژكتورها دارای لنز مخصوصی هستند كه قادرند تصاویر بزرگ را از فاصله كم نسبت به پرده نمایش ، نمایش دهند.
 
سینمای خانگی
این نوع پروژكتورها به علت كیفیت بسیار بالا جهت پخش فیلم و تصویر مناسب هستند و امروزه اكثراً برای ایجاد یك سینمای خانگی در منازل به كار می روند.