اسكنر اثر انگشت
تشخیص زنده بودن اثر انگشت، ثبت همزمان تا چهار اثر انگشت، عملكرد عالی در انگشت‌های خشك یا چرب، قابلیت ثبت امضا
 
اسكنر پاسپورت
توانایی خواندن پاسپورت و كارت الكترونیك و تشخیص معتبر بودن اسناد، ثبت تصاویر و همچنین خواندن كارت پرواز (باركدهای دو بعدی و تك بعدی)
 
اسكنر ALL-in-one
تمامی قابلیت‌های اسكنرهای اثر انگشت و اسكنرهای پاسپورت در یك محصول
 
پایانه احراز هویت سیار
یك پایانه تمام ایار دستی و سیار برای استفاده‌های گوناگون نظیر تشخیص هویت، ثبت نام، پرداخت و