× جستجو در مادیران ...

كیولد- QLED
آخرین نسل تكنولوژی صفحه نمایش در تلویزیون QLED تی سی ال با بهره گیری از فناری نقطه كوانتومی، بهترین كیفیت تصویر را ارائه می‌دهد.
 
ال ای دی ULTRA HD - 4K
بهترین تلویزیون ال ای دی 4K (اولترا اچ دی )هوشمند ایكس ویژن و تی سی ال را از بین تلویزیون های مادیران پیدا كنید. شما می توانید تلویزیون ها را براساس مشخصات فنی فیلتر كنید.
 
ال ای دی هوشمند
بهترین تلویزیون ال ای دی هوشمند ایكس ویژن و تی سی ال را از بین تلویزیون های مادیران پیدا كنید. شما می توانید تلویزیون ها را براساس مشخصات فنی فیلتر كنید.
 
ال ای دی
بهترین تلویزیون ال ای دی را از بین تلویزیون های مادیران پیدا كنید. شما می توانید تلویزیون های ال ای دی و با گیرنده دیجیتال داخلی انتخاب كنید و یا تلویزیون ها را براساس مشخصات فنی فیلتر كنید.