سری N
با خرید مانیتورهای شبكه ای كمك شایانی به كاهش هزینه های خود نموده اید. مانیتورهای شبکه ای ال جی قابلیت استفاده همزمان 11 كاربر از یك رایانه معمولی را می دهند.