× جستجو در مادیران ...

سری DTU
محصولات سریDTU یك راه حل ایده آل برای شركت و سازمان هایی است كه مشتریان آنها بتوانند اسناد و فرم های اداری را بصورت دیجیتالی پر و امضا نمایند. این دستگاه می تواند جوابگوی نیاز بسیاری از بانك ها، شركت های بیمه، هتل ها و فروشگاه ها كه از مشتریان خود می خواهند مداركی را امضا نمایند، باشد. این دستگاه قابلیت ثبت اطلاعات بایومتریك دست نوشته از قبیل سرعت، جهت، شتاب و میزان فشار قلم را دارا می باشد و می تواند بستری امن جهت ورود اطلاعات فراهم آورد.
 
سری STU
پدهای امضای الكترونیكی سری STU با تكنولوژی الكترومغناطیس و صفحه نمایش رنگی و یا سیاه/سفید جهت نمایش فرم بوده كه كاربر به سهولت می تواند با استفاده از قلم مخصوص، فرم را امضاء كرده و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت دیجیتال ثبت نماید. این دستگاه قابلیت ثبت اطلاعات بایومتریك دست نوشته از قبیل سرعت، جهت، شتاب و میزان فشار قلم را دارا می باشد و می تواند بستری امن جهت ورود اطلاعات فراهم آورد.