مراقبت از مجموعه و سایر افراد اجتماع یکی از ارزش های اصلی مادیران بوده و همواره در تلاش بوده ایم تا این روحیه را در میان تمامی افراد و سطوح شرکت گسترش دهیم.

شرکت مادیران شدیداً به حفظ هویت ایرانی و ارزش هایی همچون کمک به رشد اجتماع، فرهنگ و انجام کار صحیح معتقد است.
سه مورد از تعهدات طولانی مدت ما
انجمن خیریه وردآور
انجمن خیریه وردآورد
پایه گذاری موسسه حیات وحش میراث پارسیان
پایه گذاری موسسه حیات وحش میراث پارسیان
تاسیس مهد کودک سرور
تاسیس مهد کودک سرور
فعالیتهای گذشته
کمپین ستاره ها
کمپین ستاره ها
اسپانسر تیم پاور لیفتینگ
اسپانسر تیم پاور لیفتینگ
حفاظت از محیط زیست، حفاظت از زندگی
حفاظت از محیط زیست، حفاظت از زندگی
اسپانسر تیم فوتبال نوجوانان تهران
اسپانسر تیم فوتبال نوجوانان تهران