فروشگاه اینترنتی، خرید آنلاین را با آسانترین راه تجربه كنید!
 
 
| | | | |
شرایط اخذ نمایندگی مجاز فروش محصولات مادیران
 
1- شركت به ثبت رسیده در روزنامه رسمی (اشخاص حقوقی)  
2- ارائه كد اقتصادی معتبر (اشخاص حقوقی)
3- عضویت در اتحادیه صنفی مرتبط با نمایندگی مجاز فروش (اشخاص حقوقی)
4- ارائه جواز كسب معتبر (اشخاص حقوقی)
5- تكمیل و ارسال فرم پذیرش مفاد موافقت نامه نمایندگی مجاز فروش
6- موفقیت در رسیدن به اهداف تعیین شده فروش در دوره های آزمایشی 3 ماهه و 6 ماهه جهت اخذ نمایندگی مجاز فروش دائم
7- ارائه تضامین مالی مورد نظر مادیران
8- تكمیل و ارسال فرم اولیه شرایط اخذ نمایندگی مجاز فروش محصولات مادیران
9- سابقه فعالیت در زمینه عرضه كالای مربوطه بر حسب نوع كالا دارای امتیاز وی‍‍‍‍ژه می باشد.
10- داشتن تعمیرگاه سرویس و خدمات گرچه الزامی نبوده لیكن امتیاز ویژه محسوب می گردد.
     
English English