بستن پنجره

موفقیت مادیران در مدیریت مصرف برق و کنترل بهینه انرژی

به گزارش روابط عمومی مادیران، طی برگزاری مراسمی با حضور مدیران و مسئولان شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران به منظور مدیریت موفق مصرف برق، کنترل بهینه انرژی و کاهش بار پیک استانی با اهداء لوح تقدیر، تشکر و قدردانی به عمل آمد.

با كسب این موفقیت، بار دیگر نتیجه هوشمندی و تدبیر بکار گیری روش های نوین مدیریتی، در قالب افتخاری دیگر برای مادیران آشکار شد.