بستن پنجره

تغییر فركانس كانال‌های‌ تلویزیون بر روی دستگاه گیرنده دیجیتال چگونه؟

اگر به دلیل تغییر فركانس بعضی از شبكه‌های تلویزیونی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قادر به‌دریافت این شبكه‌ها نیستید،به منظور كانال‌یابی مجدد برای دستگاه‌های گیرنده دیجیتال X.Vision مدل‌های 111 و 121می‌توانید ابتدا با فشردن دكمه منو، وارد قسمت تنظیمات دستگاه شوید و سپس گزینه بازگشت به‌تنظیمات كارخانه را انتخاب كنید. با وارد كردن چهار عدد صفر به‌عنوان رمز، دستگاه ریست می‌شود و با انتخاب كشور ایران، كانال‌یابی بطور خودكار آغاز خواهد شد.

برای دستگاه‌های گیرنده دیجیتال X.Vision مدل‌های 131، 333، 101، 201، 343 و 232 نیز می‌توانید ابتدا با فشردن دكمه منو، وارد قسمت سیستم شوید و سپس گزینه بارگذاری اطلاعات كارخانه را انتخاب كنید. با وارد كردن شش عدد صفر به عنوان رمز، دستگاه ریست می‌شود و با انتخاب كشور ایران، كانال‌یابی بطور خودكار آغاز خواهد شد.

همچنین برای دستگاه‌ گیرنده دیجیتال X.Vision مدل‌103 می‌توانید با فشردن دكمه منو وارد قسمت تنظیمات شوید، گزینه تنظیم پیش فرض را انتخاب كنید وكلید ok را بفشارید. سپس با انتخاب كشور ایران و انتخاب گزینه جستجوی اتوماتیك، كانال‌یابی آغاز می‌شود.