بستن پنجره

افتخاری دیگر برای مادیران : " مادیران ، صنعت سبز "

به پاس کوشش های ارزنده شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران در زمینه مدیریت عوامل زیست محیطی و توجه این سازمان به رعایت دستورالعمل های حفاظت از محیط زیست و نیز به سبب سال ها فعالیت بی خطر برای محیط زیست و تعهد به رعایت اصول و ارزش های صنعت سبز که منجر به کسب بالاترین رتبه های زیست محیطی در ارزیابی ها و ممیزی های متعدد در سطح کشور گردید ، طی مراسمی در محل تالار بین المللی هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور معاونت محترم ریاست جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، لوح تقدیر و گواهینامه صنعت سبز کشور به شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران اهدا گردید. ضمن تبریک به تمامی همکاران گرانقدر مادیران به مناسبت این افتخار ارزشمند ، برای گروه مادیران در راه کسب موفقیت های درخشان ، اقتدار و سربلندی ، پوبایی و استواری آرزومندیم.