× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

فتوكپی چند كاره شارپ با سرعت 120 كپی/چاپ در دقیقه به زودی وارد بازار خواهد شد

قابلیت اطمیــنان فوق العــاده و استفاده آسان از دســتگاه ، آن را بسیــار مناســب برای انجــام چــاپ حرفــه ای و استفاده در دفاتر اداری پركار نموده است. فتوكپــی چندكــاره جدیـد شــارپ با وضــوح تصــویــر dpi 1200x1200 دارای قابلیت های استاندارد دیگری همچون تغذیه كننده دوپلكس 250 صفحه ای می باشد. این فتوكپی برای مصارف حرفه ای همچون تهیه كاتالوگ، چاپ ملزومات بازاریابی، كتاب های راهنما و چاپ كاغذهای سنگین از جمله جلد كتاب ها بسیار مناسب است. مواد مصرفی ارزان و فراوان از دیگر ویژگی های مهم این مدل می باشد. هم اكنون مادیران به عنوان نماینده انحصاری فتوكپی های شارپ در ایران مدل 75 كپی/چاپ در دقیقه را در سبد فروش خود دارد كه در آینده نزدیك اقدام به واردات و توزیع مدل 120 كپی/چاپ در دقیقه هم خواهد نمود.