بستن پنجره

كسب رتبه نخست از شورای عالی انفورماتیك كشور توسط مادیران

بر اساس اعلام شورای عالی انفورماتیك، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و پس از بررسی اسناد و مدارك جهت تشخیص صلاحیت و طبقه بندی شركتهای داده ورزی، شركت صنایع ماشینهای اداری ایران در زمینه تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی ، تولید و ارائه قطعات و ملزومات و همچنین خدمات و پشتیبانی محصولات، حائز رتبه نخست این شورا تا پایان بهار 1394 گردید. لازم به ذكر است كه این رتبه بندی بصورت سالانه و برای شركتهای با سابقه از رتبه 6-1 و شركتهای نوپا از رتبه 7 در نظر گرفته میشود.

 

اخبار مرتبط

كسب رتبه نخست از شورای عالی انفورماتیك كشور توسط مادیران
مادیران موفق به كسب رتبه نخست از شورای عالی انفورماتیك كشور شد.