بستن پنجره

سال نو را با سپاس پروردگار آغاز می کنیم ...

شرکت مادیران به شکرانه جریان بی پایان الطاف الهی، همچون سال گذشته با اختصاص هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی نوروز به رفع نیازهای هم میهنان کم بهره خود، دست در دستشان گذاشته و فزونی های خدا داده را به امید شادی دلشان تسهیم نمود.