بستن پنجره

گردهمایی مدیران و کارکنان تعاونی شمس نهاجا

در مراسم اختتامیه گردهمایی مدیران و کارکنان تعاونی شمس نهاجا که در روز پنج شنبه مورخ 14 آبان ماه 1394 برگزار گردید، جناب آقای صالحیان مدیرعامل تعاونی شهید منصور ستاری (شمس) ضمن خوش آمدگویی به مدیران فروشگاه ها و اعضای هـیـات مدیره تعاونی شمس و مدیران شرکت مادیران، از سابقه همکــاری و تعامــل بین دو شرکت ابراز خرسندی و شادمانی نمود و در ادامه آقــای گل محمدی مدیریت بازرگانی تعاونی شمس خلاصه ای از همکاری های گذشته و چشم انداز آینده را به سمع و نظر حضار رساندند.
در همین راستا برنامه با معرفی تاریخچه فروش سازمانی و فعالیتهای این واحد شرکت مادیران، توسط جناب آقای سیف و معرفی فعالیت جدید شرکت مادیران در حوزه IPTV (تلویزیون تعاملی اینترنتی) توسط جناب آقای مهندس فتحی و معرفی پلتفرم جدید این محصول ادامه یافت.