بستن پنجره

  • خانه تکانی مادیران

روز خانه تکانی مادیران(5S)

مجموعه مادیران با بیش از یک دهه فعالیت در این زمینه از جمله سازمان های موفق در اجرای 5S میباشد.در جهت گسترش فرهنگ 5S،تقویت انگیزه و افزایش روحیه کارکنان تیم کارشناسی 5S اقدامات متنوعی را انجام داده است.
از جمله این اقدامات روز خانه تکانی مادیران میباشد.در این روز(15 اسفند)کلیه همکاران کارخانه الکترونیک و خدمات پس از فروش به نظافت محل کار خود پرداختند.