بستن پنجره

  • را اندازی پورتال سهامداران مادیرا

راه اندازی پورتال امور سهامداران مادیرا

به گزارش روابط عمومی مادیران، پورتال امور سهامداران مادیران با هدف ارائه خدمات و اطلاع رسانی به سهامداران شرکت ایجاد شده است. از این پس سهامداران مادیران ( مادیرا ) می توانند با مراجعه به وبسایت www.maadiran.com در بخش امور سهام ، از آخرین اطلاعیه ها و اخبار مربوط به سهامداران مادیرا مطلع شوند.
این پورتال امکاناتی نظیر صورتحساب دوره ، کاردکس نقل و انتقالات، مانده مطالبات، دریافت گواهی حق تقدم در زمان افزایش سرمایه و ویرایش و تکمیل اطلاعات هویتی و ارتباطی را به عموم سهامداران ارائه میدهد.