× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

با حمایت ایکس ویژن « با من بخوان »

به گزارش روابط عمومی مادیران، مجموعه کنسرتهای علیرضا قربانی در پروژه «با من بخوان» با حمایت مالی ایکس ویژن در چند شهر در حال برگزاری می باشد و تا نیمه بهمن ماه سال 98 در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، یزد، تبریز و ... ادامه خواهد داشت.