فیلتر
تعداد محصول: 3 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
M2262A


0
مجهز به پانل"Wide 21.5
وضوح تصویرFull HD)1920x1080)
نسبت كنتراست 30,000:1
زمان پاسخ دهی سریع پیكسل ها (5ms)
XL2020TMU


1
مجهز به پانل"Wide 19.5
وضوح تصویر 1600x900
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ‌دهی سریع پیكسل‌ها (2ms)
XL1920TMU


0
مجهز به پانل"Wide 18.5
وضوح تصویر 1366x768
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ‌دهی سریع پیكسل‌ها (2ms)