فیلتر
تعداد محصول: 4 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
TM-S2000MJ102 SERICE


5
دارای درگاه مجزا كارت خوان
خواندن كد MICR و اسكن چك ها
پردازش چك با سرعت200 Dpm
اسكنر CIS پشت و روی چك با وضوح300 Dpi
TM-S2000MJ112 SERICE


5
خواندن كد MICR و اسكن چك ها
پردازش چك با سرعت200 Dpm
اسكنر CIS پشت و روی چك با وضوح300 Dpi
تغذیه اتوماتیك با ظرفیت 100 قطعه چك
LS515-SE


5
تغذیه تكی و دسته ای چك ها
سرعت پردازش چك:120 - 80 Dpm
اسكنر رنگی با وضوح300 Dpi
اسكن پشت و روی اسناد
LS150


5
امكان خواندن جوهرهای مغناطیسی (MICR)
سرعت پردازش چك150 - 75 Dpm
اسكن روی چك (استاندارد) و پشت چك (انتخابی)
تغذیه اتوماتیك كاغذ (ADF) تا 100 برگ (انتخابی)