فیلتر
تعداد محصول: 7 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
DS-530


5
اسكنر بایگانی دورو با سرعت 35 برگ و 70 تصویر در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگی با ظرفیت اسكن روزانه 4000 صفحه
پشتیبانی از درایور WIA, TW AIN,ISIS
اسكن مستقیم به ایمیل ، سرورهای كامپیوتر و فضاهای ابری
DS-860


5
مخصوص ادارات و سازمان ها
سرعت اسكن: 65 برگ دورو در دقیقه، 130 عكس در دقیقه
وضوح اسكن: 600x600 dpi
حداكثر سایز اسكن: A3 (با استفاده از Stitching function)
DS-1630


5
اسكنر بایگانی تخت دورو با سرعت 10 برگ و 25 تصویر در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگی با ظرفیت اسكن روزانه 1500 صفحه
پشتیبانی از درایور ISIS و TW AIN
اسكن مستقیم به ایمیل ، سرورهای كامپیوتر و فضاهای ابری
DS-6500


5
مخصوص ادارات و سازمان ها
سرعت اسكن: 25 برگ دورو در دقیقه، 50 عكس در دقیقه
وضوح اسكن: 1200x 1200 dpi
امكان اسكن مستقیم به SharePoint, Evernote, Google Drive
DS-510


5
مخصوص ادارات و سازمان ها
سرعت اسكن: 26 برگ دورو در دقیقه، 52 عكس در دقیقه
وضوح اسكن: 600x600 dpi
حداكثر سایز اسكن: A3 (با استفاده از Stitching function)
GT-1500


5
مخصوص ادارات و سازمان ها
سرعت اسكن: 18 برگ/عكس در دقیقه سیاه وسفید، 12 برگ/عكس در دقیقه رنگی
وضوح اسكن: 1200x2400 dpi
حداكثر سایز اسكن A4
GT- S85


5
مخصوص ادارات و سازمان ها
سرعت اسكن 40 برگ دورو در دقیقه، 80 عكس در دقیقه
كاركرد روزانه بسیار بالا معادل 1800 برگ در روز
حد اكثر سایز اسكن: تا A3 با استفاده از Carrier Sheet