تعداد محصول: 2 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
MBS 4680


5
سرعت خواندن باركدها تا 500 اسكن بر ثانیه در سختترین شرایط چاپی
خواندن باركد محصولات تا فاصله 48 سانتی‌‌ ‌متری و تا زاویه 65 درجه
میزان ضربه پذیری:180 سانتی متر
زاویه افقی و عمودی= 30 درجه
MBS 3615


5
سرعت خواندن باركدها تا 330 اسكن بر ثانیه
خواندن باركد محصولات تا فاصله 30 سانتی‌متری و تا زاویه 42 درجه
سبك و راحت
مینیمم كنتراست چاپ 30 درصد