۲۰ شهريور ۱۴۰۲

بازدید رئیس هیأت مدیره مادیران از کارخانه فیروز

امیرمسعود امیری رئیس هیأت مدیره هلدینگ مادیران به همراه مدیر منابع انسانی از کارخانه فیروز بازدید کرد.

در این بازدید که به منظور شناخت بهتر از نحوه فعالیت، استخدام و شرایط حضور افراد دارای محدودیت تن در کارخانه فیروز برگزار شد.

سید محمد موسوی مدیرعامل کارخانه فیروز و موسس و رئیس هیأت مدیره کانون معلولین توانا از تجربیات و نحوه استخدام پرسنل و نحوه تعامل با آنها گفت.

سید اکبر حسینی مدیرعامل کانون توانا نیز درباره انتخاب و‌ معرفی افراد دارای محدودیت تن با توجه به شرایط جسمانی و نیاز محیط کار به کارخانه فیروز توضیح داد.

در ادامه رئیس هیأت مدیره مادیران از خط تولید کارخانه فیروز بازدید و با پرسنل کارخانه به گپ و گفت صمیمانه پرداخت.

در پایان این بازدید مقرر شد هلدینگ مادیران و کارخانه فیروز با همراهی کانون توانا از این پس در راستای استخدام افراد دارای محدودیت تن با یکدیگر تعامل داشته باشند، همچنین تصمیم گرفته شد موسسه دوست اوتیسم که در قزوین حضور دارد نیز بتواند از امکانات ورزشی و کاردرمانی کارخانه فیروز که تحت نظر مربیان توانمند این مجموعه اداره می‌شود استفاده کند.


دیدگاه کاربران

captchatoken