بانک تجارت (طرح کالانو)
100میلیونسقف اعتبار
24 ماهمدت اعتبار
23%سود بانکی

طرح بتا
متناسب باسقف اعتبار
تا 24 ماهمدت اعتبار
0%سود بانکی

طرح اعتباری رفاه کالا
100میلیونسقف اعتبار
24 ماهمدت اعتبار
23%سود بانکی

بانک مهر ایران (طرح کالا کارت)
150میلیونسقف اعتبار
18 ماهمدت اعتبار
8% + 10% سود بانکی

طرح بلو بانک
75میلیونسقف اعتبار
تا18ماهمدت اعتبار
23%سود بانکی

طرح اسنپ پی
20میلیونسقف اعتبار
4 ماهمدت اعتبار
0سود بانکی

طرح بانک ملی (کارت اعتباری)
100میلیونسقف اعتبار
24 ماهمدت اعتبار
23%سود بانکی

همین حالا درخواست خرید خود را آنلاین با تخفیف ویژه ثبت کنید.