همکاری مشتریک مادیران با شجریان در سال 1400

هلدینگ مادیران قرارداد همکاری با همایون شجریان و فردین خلعتبری امضا کرد.

همکاری مادیران با شجریان

هلدینگ مادیران در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از هنر و موسیقی ایرانی با دو تن از هنرمندان ارزشمند موسیقی کشور قرارداد همکاری امضا کرد.
بابک ثقفی مدیرعامل هلدینگ طی قراردادهای جداگانه با آقایان همایون شجریان و فردین خلعتبری متعهد شد که تمامی هزینه های آلبوم بعدی شجریان را که با آهنگ سازی خلعتبری انجام میشود پرداخت نماید.
این قرارداد روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 در ساختمان مادیران به امضا رسید. پیش از این هلدینگ مادیران اسپانسر آلبوم افسانه چشمهایت همایون شجریان و علیرضا قربانی بود.


دیدگاه کاربران

captchatoken