۲۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع مادیران

در راستاي رعایت مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع مادیران كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و مديران تشكيل يافته به شرح ذيل مي باشد:

سوابق کاریسوابق تحصیلیسمتاعضا هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران از سال1394 تا کنون- بنیان گذار برند تجاری X.VISIONMBAفوق لیسانسرئیس هیئت مدیرهامیر مسعود امیری
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران – مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران از سال 1400 – مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنایع مادیران و شرکت کیسون از سال 1389لیسانس و فوق لیسانس حسابدارینائب رئیس هیئت مدیرهتجهیزات کامپیوتری ایران (نماینده آقای مجید حدادی )
مدیرعامل و سهامدار KLASSNO   از سال 1399 – 1401 عضو هیئت مدیره Dona Catering  از سال 1399 تاکنون  – عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال 1398 تاکنونMBAلیسانس مهندسی صنایع وفوق لیسانسمدیر عامل- عضو هیئت مدیرهعلی کرمی
عضو هیئت مدیره ( غیر موظف ) شرکت آریا دیزل از سال 1391 تاکنونفوق لیسانس اقتصادعضو هیئت مدیرههیربد جناب زاده  
مدیر حقوقی و امور قرارداد های شرکت صنایع مادیران  از سال 1384 – عضو هیئت مدیره برخی از شرکت های گروه صنایع مادیرانلیسانس حقوقعضو هیئت مدیرهایده های کوچک ویرا نوین (نمایند آقای سید محسن حسینی بحری)

کميته حسابرسی

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت صنایع مادیران با رياست يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره از سال 1396 تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترلهاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي گردد.

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است.

اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع مادیران و منشور کمیته حسابرسی شرکت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:

  1. اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک
  2. قابلیت اتکا به گزارشات مالی
  3. اثربخشی حسابرسی داخلی
  4. استقلل و اثربخشی حسابرسی مستقل
  5. رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت


برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.

همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیات مدیره می رسد.

سوابق تحصیلیاعضای کمیته
فوق لیسانس اقتصادهیربد جناب زاده
دکتری حسابداریجمشید اقبال پور
لیسانس حسابداریمحسن آل آقا

کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات ‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید.

سوابق تحصیلیاعضای کمیته
MBAفوق لیسانسامیرمسعود امیری
MBAلیسانس مهندسی صنایع وفوق لیسانسعلی کرمی
فوق لیسانس اقتصادهیربد جناب زاده

کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیات مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.

هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایتHSE و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد. هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیتهای شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسکها و مخاطراتی به منظور شناسایی و اقدامات کنترلی مبتنی بر مدلCOSO) ) به شرح زیر طبقه بندی گردیده اند:

  1. ریسک های استراتژیک
  2. ریسک های عملیاتی
  3. ریسک های مالی
  4. ریسک های انطباق

سوابق تحصیلیاعضای کمیته
MBAلیسانس مهندسی صنایع وفوق لیسانسعلی کرمی
لیسانس مهندسی عمرانامیر حسین مرتضائیان
لیسانس و فوق لیسانس حسابداریمجید حدادی

کمیته جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت صنایع مادیران با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات تشکیل شده است.

اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.

سوابق تحصیلیاعضای کمیته
MBAفوق لیسانسامیرمسعود امیری
فوق لیسانس اقتصادهیربد جناب زاده
لیسانس حقوقسید محسن حسینی بحری
دکتری مدیرتحسین صفرزاده
MBAلیسانس مهندسی صنایع وفوق لیسانسعلی کرمی


دیدگاه کاربران

captchatoken