۲۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع مادیران

در راستاي رعایت مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصي و اجرايی شرکت صنایع مادیران كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و مديران تشكيل يافته به شرح ذيل مي باشد:

کميته حسابرسی

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت صنایع مادیران با رياست يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره از سال 1396 تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترلهاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي گردد.

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است.

اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع مادیران و منشور کمیته حسابرسی شرکت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:

  1. اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک
  2. قابلیت اتکا به گزارشات مالی
  3. اثربخشی حسابرسی داخلی
  4. استقلل و اثربخشی حسابرسی مستقل
  5. رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت


برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.

همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیات مدیره می رسد.

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق
هیربد جناب زاده  عضو هیأت مدیرهفوق لیسانس اقتصادعضو  هیأت مدیره (غیرمؤظف) شرکت آریا دیزل از سال 1391 تا کنون
جمشید اقبال پورعضو کمیتهدکتری حسابداریعضو جامعه حسابداران رسمی ایران – عضو هیات مدیره شرکت رایان سایپا از  1390 تا 1394 – مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنکاری اولنگ از سال 87تا90
محسن آل آقاعضو کمیتهلیسانس حسابداریعضو جامعه حسابداران رسمی ایران – شریک موسسه دقیق آزما تراز از 94تا 96- مدیر مالی شرکت کاآم از 74 تا 93-مدیر مالی شرکت ایران پتک 70تا 74

کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات ‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید.

اعضای کمیته انتصاباتسمتتحصیلات
علی کرمیعضو کمیتهلیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA
هیربد جناب زادهعضو کمیتهفوق لیسانس اقتصاد

کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیات مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.

هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایتHSE و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد. هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیتهای شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسکها و مخاطراتی به منظور شناسایی و اقدامات کنترلی مبتنی بر مدلCOSO) ) به شرح زیر طبقه بندی گردیده اند:

  1. ریسک های استراتژیک
  2. ریسک های عملیاتی
  3. ریسک های مالی
  4. ریسک های انطباق

اعضای کمیته ریسکتحصیلات
علی کرمیلیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA
امیرحسین مرتضائیانلیسانس مهندسی عمران
مجید حدادیلیسانس و فوق لیسانس حسابداری

کمیته جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت صنایع مادیران با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات تشکیل شده است.

اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.


اعضای کمیته جبران خدماتتحصیلات
علی کرمیلیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA
هیربد جناب زادهفوق لیسانس اقتصاد
امید غلامی فرلیسانس مدیریت کسب و کار و فوق لیسانس حقوق
حسین صفرزادهدکتری مدیریت

دیدگاه کاربران

captchatoken