مادیران

شرکت های مادیران

داستان شکل گیری مادیران به 60 سال پیش بر میگردد. مادیران در این راه با اعتماد به توان نیروهای متخصص داخلی،ضمن حفظ جایگاه خود در بازار در صدد ارتقا آن برآمد. نتیجه اینکه شرکت های زیر مجموعه مادیران متولد شدند. شرکت صنایع اکترونیک مادیران با تمرکز بر تولید لوازم اکترونیکی مثل تلویزیون و مانیتور، شرکت صنایع خانگی مادیران با راه اندازی خطوط تولید یخچال و فریزر و ماشین لباس شویی، شرکت صنایع پلاستیک مادیران با کارخانه عظیم تزریق پلاستیک، شرکت خدمات پس از فروش محصولات مادیران و در نهایت فروشگاه های زنجیره ای مادیران از زیرمجموعه های هلدینگ مادیران هستند.

شرکت پشتیبانی فروش محصولات مادیران
شرکت توسعه صادرات مادیران
شرکت توسعه صادرات مادیران
انرژی های سبز