مادیران

شرکت توسعه صادرات مادیران

شرکت توسعه صادرات مادیران مجری و مشاور پروژه تحقیقات بازار و مدیریت صادرات می باشد که اصلی ترین هدف آن مدیریت و صادرات محصولات مادیران است. شرکت توسعه صادرات مادیران، اولین محموله صادراتی خود (شامل تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال فریزر) را در سال 1400 به مقصد عراق ارسال نمود.