برندها

تجارت اصلی مادیران لوازم الکترونیکی مصرفی است؛ با اینحال گروه مادیران به صنایع بسیاری ورود پیدا کرده است. این صنایع شامل لوازم خانگی تا زیست تخریب، پلاستیک، سرمایه گذاری ساختمانی و موارد دیگراست. مفتخریم که دارای زیرمجموعه ای قوی و گسترده در سرتاسر ایران هستیم که این مجموعه با بینشی کم نظیر، بخش های عمده ای از صنعت کشور را پوشش می دهد.

برندهای مجموعه مادیران عبارتند از: