× جستجو در مادیران ...

علمی-مهندسی
ماشین حساب مهندسی / علمی شارپ با کارایی های متفاوت و پیشرفته برطرف کننده نیاز مهندسان عزیز می باشد. ماشین حساب های شارپ توسط مادیران ارائه می شوند.
 
لامپی-نواری
ماشین حساب های لامپی - نواری شارپ مناسب برای محاسبه عملیات های حسابداری هستند. همچنین این ماشین حساب ها قابلیت چاپ اعمال حسابداری را هم دارند. ماشین حساب های لامپی - نواری را از مادیران بخواهید
 
رومیزی
ماشین حساب های رومیزی به درد حسابدارها و کسانی که با جمع و تفریق های زیاد سر و کار دارند، می خورد. ماشین حساب های رو میزی شارپ از سال های دور کمک کار و همیار حسابدارن محترم بوده است.