× جستجو در مادیران ...

پر کردن موارد ستاره دار () الزامی است.
نوع كالای مورد نظر خود را انتخاب كنید..
 
 
 
1- آیا تا به حال از خدمات پس از فروش شرکت استفاده نموده اید؟ اگر پاسخ ((بله)) است، چه قدر از آن راضی بوده اید؟
2- اگر با پرسنل خدمات پس از فروش و یا فروش صحبتی داشته اید چقدر از میزان راهنمایی آنها رضایت داشته اید ؟
3- نحوه ی برخورد کارشناس خدمات با شما چگونه بوده است؟
4- کارشناس خدمات به اندازه کافی خوش قول بوده اند؟
5- در دوره ی گارانتی هزینه ای از شما دریافت کرده اند؟