پر کردن موارد ستاره دار () الزامی است.
نوع كالای مورد نظر خود را انتخاب كنید..
 
 
 
1- با توجه به سطح انتظارات شما از محصولی که خریداری کرده اید چه میزان رضایت شما را تامین کرده است ؟
2- آیا تا به حال از خدمات پس از فروش شرکت استفاده نموده اید؟ اگر پاسخ ((بله)) است، چه قدر از آن راضی بوده اید؟
3- اگر با پرسنل خدمات پس از فروش و یا فروش صحبتی داشته اید چقدر از میزان راهنمایی آنها رضایت داشته اید ؟
4- اگر بطور مستقیم از فروشگاههای مادیران خرید داشته اید چقدر از سرعت حمل و نقل و وضعیت تحویل دستگاه رضایت داشته اید ؟