بستن پنجره

محمود امیری چگونه به سیستم اداری و بانکی کمک کرد؟

بزرگان حکمت و اندیشه بر این باورند که اعداد در درون خود معانی و اسراری شگرف نهفته دارند. معانی رمزگذاری‌شده که به نشانگانی خاص از هستی و طبیعت دلالت دارد. نشانگانی برای توضیح «عدم و وجود»، «سیاهی و سفیدی»، «روشنایی و تاریکی». دوگانه‌‌های به ظاهر متضادی که نبود هر کدامشان وجود دیگری را از معنا تهی می‌کند و بودن هر کدام به قطب مخالف کالبَد هستی می‌بخشد. این نقاط متضاد برآمده از دل زندگی و طبیعت در دوران معاصر و در علوم مدرن، شمایل جدیدی به نام «سیستم باینری» به خود گرفت؛ سیستمی که بر اساس آن اعداد به نمادهایی از «صفر» و «یک»‌ بدل شدند و مبنای اصلی علم کامپیوتر و دیجیتال را شکل دادند. اما همین دو عدد به ظاهر ساده، برای یکی از فعالان و کنشگران صنعتی ایران در اوایل دهه ۴۰ جلوه‌ای دیگر پیدا کرد. او کسی است که با درک راز و اکسیر این اعداد شگفت انگیز، طرحی نو در سیستم اداری و بانکی ایران درانداخت تا به تدریج از طریق ماشین حساب‌های مکانیکی و الکترونیکی شیوه جدیدی از محاسبات و دسته‌بندی اعداد در جامعه فراگیر شود. محمود امیری، بنیان‌گذار شرکت مادیران، کارآفرینی است که با درک کارکردهای متنوع سیستم باینری، راهی جدید پیش روی صنایع الکترونیک در ایران گشود. محمود امیری با تلاش و نوآوری‌ مداوم، تکنولوژی‌های جدید را در سیستم اداری به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تعریف کرد. او هرگز در یک نقطه متوقف نماند، مقهور ذات توقف‌‌ناپذیر تکنولوژی نشد و خود را با نیازها و اقتضائات روز همگام و همراه کرد. «شفافیت»، «‌امانت‌داری» و «احترام به رقیب»، مهم‌ترین اصول و مبانی است که محمود امیری در بیش از ۵ دهه، کسب و کار خود را بر آن بنا کرده است. این کارآفرین با نقل خاطره‌ای از پدرش می‌گوید: پدرم همیشه می‌گفت، محمود تو «عدد یک» هستی، یعنی وقتی به دنیا آمدی عدد یک را با خودت داری. در طول زندگی می‌توانی هر چقدر خواستی جلوی این یک صفر بگذاری. اما خدا نکند آن یک بیفتد و همه چیز صفر شود.»

 

فایلهای مرتبط