× جستجو در مادیران ...

چگونه وب سایت های جعل شده از مادیران را تشخیص دهیم؟
چگونه پست الكترونیك ارسال شده از طرف مادیران را تشخیص دهیم؟
اگر در پست الكترونیكی كه با عنوان مادیران ارسال شده، اطلاعات شخصی شما درخواست می شود، احتیاط كنید. ممكن است هدف از ارسال این پست الكترونیك، كلاهبرداری یا سوء استفاده از اطلاعات شخصی تان باشد. افراد كلاهبردار با ارسال پست الكترونیك های جعلی به اطلاعات محرمانه شما از جمله حساب بانكی و كارت های اعتباری تان دسترسی پیدا می كنند.
پست الكترونیك های قانونی مادیران
مادیران به هیچ عنوان در پست الكترونیك های خود اطلاعات محرمانه شما مانند شماره حساب ها یا رمز عبور كارت های اعتباریتان را درخواست نمی كند.
پست الكترونیك های ساختگی
پست الكترونیك های جعلی اغلب شامل لوگو مادیران بوده و آدرس مادیران را در قسمت From، و ارسال كننده پست الكترونیكی قرار می دهند. (به عنوان مثال: "From:support@Maadiran.com")
ممكن است این پست الكترونیك ها مانند پست الكترونیك های معمولی مادیران بوده و تحت عناوینی همچون رفع اشكال حساب كاربری ، سوال از فروشنده، یا پیشنهاد عضویت در گروه ویژه فروشندگان مادیران ارسال شوند.
پست الكترونیك های ساختگی معمولاً دارای مشخصات زیر هستند:
درصورت دریافت پست الكترونیك مشكوك
شما كاربر محترم می توانید پست الكترونیك های جعلی كه تحت عنوان مادیران دریافت كرده اید را به آدرس webmaster@Maadiran.com یا Markaz@Maadiran.com ارسال نمایید تا پس از بررسی، واقعی یا ساختگی بودن آن را به اطلاع تان برسانیم.
نكته مهم: برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباهی در مراحل بررسی، لطفاً پست الكترونیك را عیناً و بدون اضافه كردن هرگونه متن، ضمیمه یا پیغام هشدار ارسال نمایید.