مادیران

ماشین‌های اداری ایران

شرکت ماشین های اداری ایران، از زیرمجموعه‌های هلدینگ مادیران است. زمینه فعالیت مرکز ماشین های اداری ایران ارائه تجهیزات الکترونیکی و ماشین های اداری است.

مسیر تاسیس مرکز ماشین‌های اداری ایران تا مجموعه بزرگ مادیران

یکسال پس از تاسیس مرکز ماشین های اداری ایران توسط جناب آقای محمود امیری در سال ۱۳۴۳، شرکت موفق به دریافت نمایندگی انحصاری برند Olivetti و ماشین حساب های الکترونیکی Sharp شد. دریافت نمایندگی انحصاری دستگاه های سکه و پول شمار بانکی De La Rue ، دریافت امتیاز انحصاری ماشین های تحریر Hermes در سال 1355، ابداع اولین روش حروفچینی فارسی در ایران با ماشین های تحریر Hermes و ورود اولین کامپیوترهای Nixdorf وCTM به سیستم بانکی که با ورود این تجهیزات، مرکز ماشین های اداری ایران انقلابی بزرگ در صنعت IT ایران ایجاد کرد. اولین شرکت خصوصی که دستگاه های فاکس را به بازار ایران معرفی کرد، ماشین های اداری ایران بود. در سال ۱۳۶۸ اولین لپ تاپ با برند شارپ توسط مرکز ماشین های اداری ایران وارد بازار ایران شد. در نهایت درسال ۱۳۷۳ مرکز ماشین های اداری ایران تصمیم گرفت تا وارد عرصه تولید شود و اینگونه بود که مجموعه مادیران با چندین شرکت و زیرمجموعه در بازار تجاری و صنعتی ایران ماندگار شد.