مادیران

ماشین‌های اداری ایران

مرکز ماشین های اداری ایران (مادیران)، با نزدیک به 60 سال تجربه موفق در ارائه تجهیزات الکترونیکی و ماشین های اداری با کیفیت، به یکی از معتبرترین و موفق ترین شرکت های فعال در حوزه تجهیزات و خدمات انفورماتیک در کشور تبدیل شده است.

محمدرضا کاظمی